ΣΠΑΡΤΗ
ID 202002014
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004221 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002014
200004220 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002014
200004219 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202002014
200000623 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202002014