ΣΠΑΡΤΗ
ID 202002006
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WEKSLER US WBG 267
Manufacturer
Model
Start Date 1984/09/08
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000616 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 202002006