ΣΠΑΡΤΗ
ID 202002005
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WEKSLER US WBG 270
Manufacturer
Model
Start Date 1984/09/24
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000615 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202002005