ΣΠΑΡΤΗ
ID 202002003
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SCHNEIDER N. 3385
Manufacturer
Model
Start Date 1990/11/03
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000614 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 202002003