ΣΠΑΡΤΗ
ID 202002002
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WILD LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1980/11/15
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000620 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202002002