ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001814
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000555 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202001814
200000572 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202001814
200000573 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202001814
200000571 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202001814
200000575 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 202001814