ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001813
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000554 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 202001813