ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001809
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004659 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202001809