ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001806
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004215 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001806
200004214 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001806
200004213 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202001806
200000560 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202001806