ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001805
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000558 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202001805
200000559 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202001805
200000557 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202001805