ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
ID 202001802
Related Station ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000551 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202001802