ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 202001718
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000536 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 202001718