ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 202001712
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004212 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001712
200004211 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001712
200004210 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202001712
200000521 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202001712