ΑΝΑΒΡΥΤΑ
ID 202001711
Related Station ΑΝΑΒΡΥΤΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000519 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202001711
200000520 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202001711
200000518 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202001711