ΠΑΙΑΝΙΑ
ID 202001617
Related Station ΠΑΙΑΝΙΑ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004657 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202001617