ΠΑΙΑΝΙΑ
ID 202001611
Related Station ΠΑΙΑΝΙΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004209 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001611
200004208 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001611
200004207 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202001611
200000487 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202001611