ΠΑΙΑΝΙΑ
ID 202001606
Related Station ΠΑΙΑΝΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000480 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202001606