ΑΙΓΙ0
ID 202001405
Related Station ΑΙΓΙ0
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004206 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001405
200004205 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001405
200004204 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202001405
200000459 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202001405