ΑΙΓΙ0
ID 202001403
Related Station ΑΙΓΙ0
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000457 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202001403
200000458 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202001403
200000456 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202001403