ΑΙΓΙ0
ID 202001402
Related Station ΑΙΓΙ0
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000452 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202001402