ΑΙΓΙ0
ID 202001401
Related Station ΑΙΓΙ0
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000450 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202001401