ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001212
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1938/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000417 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 202001212