ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001209
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004200 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001209
200004199 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202001209
200004198 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202001209
200000414 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202001209