ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001207
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000412 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202001207
200000413 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202001207
200000411 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202001207