ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001206
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1937/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000407 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202001206