ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001205
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6660ΑΑ 101 1573 Τ/Τ
Manufacturer
Model
Start Date 1992/11/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000404 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 202001205