ΑΙΔΗΨΟΣ
ID 202001201
Related Station ΑΙΔΗΨΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/TYΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: 6660ΑΑ 101 1572
Manufacturer
Model
Start Date 1992/11/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000403 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 202001201