ΚΑΒΑΛΑ
ID 202000304
Related Station ΚΑΒΑΛΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: W.GERMANY
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/01
End Date
Timeseries