ΚΑΒΑΛΑ
ID 202000302
Related Station ΚΑΒΑΛΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ: W.GERMANY, ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 05/05/1992
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/01
End Date
Timeseries