ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ID 202000101
Related Station ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries