ΚΑΝΔΑΛΟΣ
ID 120042104
Related Station ΚΑΝΔΑΛΟΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1988/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001433 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120042104