ΦΡΑΓΜΑ ΑΞΙΟΥ
ID 120041901
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΑΞΙΟΥ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(04/03/1974-29/06/1987)
Manufacturer
Model
Start Date 1974/03/04
End Date 1987/06/29
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000099 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120041901