ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
ID 120041603
Related Station ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001195 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 120041603