ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
ID 120041602
Related Station ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1950/06/01
End Date 1986/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001193 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120041602