ΧΕΙΜ. ΟΛΥΝΘΙΟΣ
ID 120035001
Related Station ΧΕΙΜ. ΟΛΥΝΘΙΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 01/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001365 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m Τα δεδομένα από 1980-10-01 ως 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120035001
100001366 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120035001