ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ID 120034807
Related Station ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001169 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 120034807