ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ID 120034801
Related Station ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.52m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ - ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1957/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001168 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2001-01-01 00:00 ως 2012-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120034801