ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ID 120034701
Related Station ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1953/05/01
End Date 1994/04/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001165 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120034701