Κ.Α.Δ. ΑΡΤΖΑΝ-ΑΜΑΤΟΒΟΥ (ΑΞΙΟΧΩΡΙ)
ID 120033602
Related Station Κ.Α.Δ. ΑΡΤΖΑΝ-ΑΜΑΤΟΒΟΥ (ΑΞΙΟΧΩΡΙ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 02/12/1984-30/06/1985/**/ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΟΥ: GURLEY(03/03/1974-13/02/1981), AOTT(13/02/1981-19/07/1981), SIAP 25(19/07/1981-02/04/1989)
Manufacturer
Model
Start Date 1974/03/03
End Date 1989/04/02
Timeseries