ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
ID 120033503
Related Station ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/10/01
End Date 1970/06/25
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001424 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120033503