ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
ID 120033502
Related Station ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/1984-03/06/1985, 01/07/1985-02/09/1985/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ SIAP 25
Manufacturer
Model
Start Date 1980/04/24
End Date 1995/05/29
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000089 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120033502