ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΔ. Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
ID 120033201
Related Station ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΔ. Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1980/01/01
End Date
Timeseries