ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
ID 120032701
Related Station ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. Β131, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.5cm, H=1.46m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1954/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001099 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2000-11-20 00:00 ως 2011-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120032701