ΕΥΖΩΝΟΙ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 120032502
Related Station ΕΥΖΩΝΟΙ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ.89, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.4cm, H=1.40m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(02/01/1967-04/08/1997)
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000086 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120032502