ΕΥΖΩΝΟΙ (ΚΙΛΚΙΣ)
ID 120032501
Related Station ΕΥΖΩΝΟΙ (ΚΙΛΚΙΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, Εσ=19.2cm, H=1.45m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001093 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1998-01-01 00:00 ως 2011-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120032501