ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ID 120031801
Related Station ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001342 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120031801
100001341 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120031801