Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ)
ID 120031602
Related Station Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/05/12
End Date 1962/12/20
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001421 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120031602