ΠΑΡΑΝΕΣΤΗ
ID 120031102
Related Station ΠΑΡΑΝΕΣΤΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 06/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.4cm, H=1.46m, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(20/06/60-02/04/84 ΚΑΙ 16/04/84-28/07/97) ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ HELMAN(09/04/84-16/04/84)
Manufacturer
Model
Start Date 1960/06/20
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000081 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120031102