ΓΕΦ. ΠΡΑΙΤΟΡΙΩΝ
ID 120029801
Related Station ΓΕΦ. ΠΡΑΙΤΟΡΙΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ???
Manufacturer
Model
Start Date 1954/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001334 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120029801
100001333 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120029801