ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ID 120028001
Related Station ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 04/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. Β128, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, D=19.0cm, H=1.60m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1954/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000985 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120028001